Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

9897 9d09 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaclerii clerii

June 02 2017

1192 9bd7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaclerii clerii
7774 31a4
Reposted fromparkaboy parkaboy viabazinga22 bazinga22

June 01 2017

Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow viagdziejestola gdziejestola

May 20 2017

4963 9366 500
Reposted fromlonesome lonesome viagdziejestola gdziejestola
3874 1736
2806 be36 500
Reposted fromerial erial viaclerii clerii
7417 c143 500
Reposted fromtosiaa tosiaa
7407 0018 500
Reposted fromtosiaa tosiaa
Reposted frombluuu bluuu viaclerii clerii
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viabazinga22 bazinga22

May 04 2017

4076 f487 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaigul igul
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaigul igul
0032 d399
Reposted fromretro-girl retro-girl viaigul igul
Powiedział mi kiedyś jeden psychiatra, że ze mną dlatego tak kiepsko, bo myślę sensualnie.
Nie intelektualnie.
Sercem myślę.
Nie głową.
Uczuciami się kieruję.
Instynktem.
Nie rozumem.
— J. Borszewicz
Reposted fromhisteryczna histeryczna

April 08 2017

Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King

March 27 2017

6434 e100
Bo ja jestem, proszę pana, na zakręcie,
Ode mnie widać niebo przekrzywione.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl