Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viascorpix scorpix
0688 064d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viascorpix scorpix

August 04 2017

Reposted fromtfu tfu viaigul igul
1980 23fc
Reposted fromfitvet fitvet viaigul igul
0807 02dd
Reposted fromscorpix scorpix viasatyra satyra

July 20 2017

Sercem myślę. Nie głową. 
Uczuciami się kieruję. 
Instynktem. Nie rozumem.

Tags: J. Borszewicz

June 25 2017

5757 e13e
Reposted fromoutoflove outoflove viabazinga22 bazinga22

June 22 2017

7191 9487
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
Trudno mówić o szczęściu, gdy jesteśmy niezadowoleni z dzisiaj, zatroskani o jutro i rozżaleni decyzjami podjętymi wczoraj.
Reposted fromthesmajl thesmajl viagdziejestola gdziejestola
6488 ad48 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
Myśli, których się nie zdradza, ciążą nam, zagnieżdżają się, paraliżują nas, nie dopuszczają nowych i w końcu zaczynają gnić. Staniesz się składem starych śmierdzących myśli, jeśli ich nie wypowiesz.
— Éric-Emmanuel Schmitt - Oskar i pani Róża
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaclerii clerii
końce się czuje. wszystkimi opuszkami serca. wtedy tłuką się rozmowy, a cisza jest bardziej milcząca niż kiedykolwiek wcześniej. pęka bliskość. w końcu kruszą się sny. marzenia i plany. bo przewróconych kostek domina nie da się już zawrócić. i choć jeszcze nie potrafię przestać się bać jutra, to zaczynam uświadamiać sobie, że te moje wszystkie dotychczasowe jutra były ze sztucznym słońcem. bez ciepła
— Magda Wojciechowska

June 21 2017

9081 867e
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viagdziejestola gdziejestola
5653 fb7a 500
Reposted fromretro-lover retro-lover viagdziejestola gdziejestola
1435 1f83 500
Reposted fromroxanne roxanne viagdziejestola gdziejestola
4585 67e9
Reposted fromwerterowska werterowska viagdziejestola gdziejestola
Reposted frombluuu bluuu viasambaanka sambaanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl