Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

Sercem myślę. Nie głową. 
Uczuciami się kieruję. 
Instynktem. Nie rozumem.

Tags: J. Borszewicz

June 25 2017

5757 e13e
Reposted fromoutoflove outoflove viabazinga22 bazinga22

June 22 2017

7191 9487
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
Trudno mówić o szczęściu, gdy jesteśmy niezadowoleni z dzisiaj, zatroskani o jutro i rozżaleni decyzjami podjętymi wczoraj.
Reposted fromthesmajl thesmajl viagdziejestola gdziejestola
6488 ad48 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
Myśli, których się nie zdradza, ciążą nam, zagnieżdżają się, paraliżują nas, nie dopuszczają nowych i w końcu zaczynają gnić. Staniesz się składem starych śmierdzących myśli, jeśli ich nie wypowiesz.
— Éric-Emmanuel Schmitt - Oskar i pani Róża
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaclerii clerii
końce się czuje. wszystkimi opuszkami serca. wtedy tłuką się rozmowy, a cisza jest bardziej milcząca niż kiedykolwiek wcześniej. pęka bliskość. w końcu kruszą się sny. marzenia i plany. bo przewróconych kostek domina nie da się już zawrócić. i choć jeszcze nie potrafię przestać się bać jutra, to zaczynam uświadamiać sobie, że te moje wszystkie dotychczasowe jutra były ze sztucznym słońcem. bez ciepła
— Magda Wojciechowska

June 21 2017

9081 867e
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viagdziejestola gdziejestola
5653 fb7a 500
Reposted fromretro-lover retro-lover viagdziejestola gdziejestola
1435 1f83 500
Reposted fromroxanne roxanne viagdziejestola gdziejestola
4585 67e9
Reposted frombluuu bluuu viasambaanka sambaanka
4560 a0fc

laughhard:

Only 90’s cats will understand.

Reposted fromtron tron viasambaanka sambaanka

June 15 2017

4718 a2b0 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viascorpix scorpix

June 14 2017

1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viaWhiteGirl WhiteGirl
9897 9d09 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaclerii clerii

June 02 2017

1192 9bd7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaclerii clerii
7774 31a4
Reposted fromparkaboy parkaboy viabazinga22 bazinga22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl