Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

8514 3928
Reposted fromAbaddon8 Abaddon8 viaSkydelan Skydelan
0370 a90f 500
Reposted fromfreakish freakish viairmelin irmelin

May 17 2019

Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompaniwer paniwer vialottibluebell lottibluebell
7379 4402 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafantasymy fantasymy

May 14 2019

Dobry pocałunek czujesz między udami.
Reposted fromlluca lluca vialottibluebell lottibluebell
1357 7390 500
szkoda tylko, że dalej nic z tego nie będzie. ale sie cieszę, bardzo się cieszę.

May 11 2019

6300 b73d 500
Reposted fromsoftboi softboi viapragnienia pragnienia
2448 df0b
      bądź przy mnie blisko 
      bo tylko wtedy 
      nie jest mi zimno...
— Halina Poświatowska
Reposted frommhsa mhsa viairmelin irmelin
0519 723a
Reposted fromerq erq viairmelin irmelin

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
6178 b47c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
4129 2a58 500
Reposted fromdippi dippi viairmelin irmelin
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
Reposted frommangoe mangoe viascorpix scorpix

May 08 2019

9646 a63d 500
Reposted fromolbaria olbaria viaolls503 olls503

May 06 2019

I tak sobie kombinowałem, jakby mogło być, gdyby mogło być.

— Edward Stachura - "Siekierezada"
7413 ad00
Reposted fromgrobson grobson viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl