Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2018

9335 e36a

July 19 2018

Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viaolls503 olls503
6285 c6d7 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaolls503 olls503
7379 4402 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaczarnemajtki czarnemajtki
1671 cc2c 500
Reposted fromtfu tfu viaolls503 olls503
you must
want to spend
the rest of your life
with yourself
first
Rupi Kaur, Milk and Honey

(via buzovantonija)
Reposted fromerial erial viaolls503 olls503
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viaolls503 olls503

May 02 2018

Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianayantara nayantara
5764 0ee0 500
Reposted from4777727772 4777727772 viascorpix scorpix

March 17 2018

4411 c936
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaigul igul
2358 ff43 500

lilyadoreparis:

Palais Garnier, Opéra de Paris. Photo superchinois801.

Reposted fromitslikerufus itslikerufus vialottee lottee

Łatwo jest być piękną kobietą, wystarczy para szpilek i kuse sukienki. Ale żeby być wielką kobietą, musisz ubrać mózg w charakter, osobowość i odwagę.

— Rita Levi Montalcini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaczarnemajtki czarnemajtki

March 03 2018

3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viamorsik morsik
2595 8302 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viamorsik morsik

January 07 2018

7200 1ac6
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyra satyra

January 02 2018

Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy,często nawet o tym nie wie.Nie zdaje sobie z tego sprawy.Dopiero później,żyjąc wspomnieniami,zauważa,że to,co go wtedy spotkało,to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz – Opowieść niewiernej
Reposted fromnyaako nyaako viasatyra satyra

September 14 2017

2884 ea49 500
Reposted fromaskman askman viaclerii clerii
0102 7eba 500
Reposted frompheebs pheebs viaclerii clerii
Reposted fromjasminum jasminum viaczarnemajtki czarnemajtki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl